Ponedeljak – Petak 09:00 – 19:30h
Subota 10:00 – 15:00h
Balkanska 28, Beograd
 office@travellino.rs
  +381 11 26 45 624
  +381 11 36 29 171

Poštovani putnici,
 

Nudimo Vam mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji sa osiguranom sumom do 30.000 EUR - Nadstandardni program osiguranja, za državljane Republike Srbije i strane državljane sa prebivalištem u Srbiji (uz obaveznu dostavljenu kopiju prijave poravka u Republici Srbiji), bez ograničenja starosnih granica po uslovima TRIGLAV OSIGURANJA (ul. Milutina Milankovica 7a, Novi Beograd ).


Prilikom planiranja puta ili izleta u inostranstvo poželjno je zaključiti polisu Putnog osiguranja koje štiti osiguranike od nepredviđenih neprijatnosti, nezgoda ili bolesti.


Putno osiguranje sa asistencijom predstavlja sveobuhvatnu zaštitu u slučaju bolesti ili nesreće. Uz finansijsku sigurnost u okviru ugovorene osiguravajuće sume za pokriće troškova u slučaju hitnog lečenja i transportnih troškova usled bolesti ili nesrećnog slučaja,partner TRIGLAV OSIGURANJA - EUROP ASSISTENCE Vam pruža 24-časovnu pomoć ili asistenciju.


Osiguravajuće pokriće obuhvata pružanje putnih i pravnih usluga, troškove nužnog medicinskog tretmana kao i troškove prevoza zbog nepredviđene bolesti ili njenih posledica, koja je počela ili nastala na putu ili boravku u inostranstvu.


Premija osiguranja se plaća prilikom ugovaranja osiguranja jednokratno i unapred – pre putovanja u inostranstvo.


U našoj poslovnici možete kupiti individualnu, grupnu (prilikom uplate aranžmana) ili porodičnu polisu.


Za detaljnije informacije o cenama polisa nam se obratite.


Opšte uslove osiguranja možete preuzeti klikom na PREUZMI PROGRAM PUTOVANJA.


PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA

Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva Vaša putovanja jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.

酒酿蛋属于温性食物粉嫩公主,并且甜酒酿中含有一定的酒精丰胸产品,食用过多会口干舌燥,尤其是在食用了热性的食物之后再食用酒酿蛋丰胸酒酿蛋,引起上火的可能性会大大增加丰胸方法