Ponedeljak – Petak 09:00 – 19:30h
Subota 10:00 – 15:00h
Balkanska 28, Beograd
 office@travellino.rs
  +381 11 26 45 624
  +381 11 36 29 171

VIKEND U CARSKOJ BANJI HERKULANE


KRSTARENJE BRODOM PO ĐERDAPSKOJ KLISURI


1 noćenje / 2 dana / autobusom


cenovnik br. 5 od 30.07.2019.


Banja Herkulana je najstariji banjski centar u Rumuniji, ali i jedno od najstarijih banjskih lečilišta na svetu. Banju Herkulanu su osnovali Rimljani, tokom svojih osvajačkih pohoda na dačke teritorije. Vremenom je postala poznata u svetu po lekovitim svojstvima termo - mineralnih izvora. Tokom 165 godina vladarine Rimljana područjem Dakije, Banja Herkulana je bila poznata u čitavom Rimskom carstvu. Pronađeni kameni klesani ostaci potvrđuju da su predstavnici rimske aristokratije pretvorili Banju Herkulanu u centar odmora i zabave. O bogatom istorijskom nasleđu Banje Herkulane svedoči šest statua Herkula, pronađenih na širem području. Kopija jedne od statua, izrađena 1874. godine predstavlja obeležje centra Banje Herkulane.

 

PROGRAM PUTOVANJA

1. DAN, SUBOTA        NOVI SAD / BEOGRAD – BANJA HERKULANE

Polazak oko 6h iz Novog Sada (ispred železničke stanice), a oko 7:30h sa glavne autobuske stanice BAS, centar Beograda, ulaz iz Karađorđeve ulice preko puta hotela Mr. President (tačno vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje - organizator šalje obaveštenje svim putnicima sa svim detaljima polaska, ukoliko ne dobijete obaveštenje dan pred putovanje, najkasnije do 14h, obavezno kontaktirajte agenciju). Putovanje ka Rumuniji kroz impresivnu Đerdapsku klisuru. Dolazak u Banju Herkulane. Banja Herkulane smeštena je u Karpatima, u slikovitom kanjonu reke Černe. Udaljena je oko 30 km od Đerdapske klisure. Banja Herkulane najpoznatija je i najstarija banja u Rumuniji i jedna od najstarijih banja sveta. Prema legendi, Herkules je ovde dobio još veću snagu i uspeo da pobedi hidru. Za lekovite vode ove banje znali su i Dačani i Rimljani. Banja Herkulane spominje se prvi put 153. godine nove ere, u vreme rimskog imperatora (i filozofa) Marka Aurelija, koji se odmarao i lečio u ovoj banji. Mnogo vekova kasnije, u XVIII veku, Banja je modernizovana i rekonstruisana u impresivnom arhitektonskom stilu austrijskog baroka. Mnoge krunisane glave Evrope boravile su od tada u Banji Herkulane: carica Marija Terezija, car Franc Jozef (Franja Josif) i njegova supruga Elizabeta - Sisi, srpski kralj Aleksandar Obrenović, rumunski kralj Karol I Hoencolern... Banja, inače, leži na nadmorskoj visini od oko 170 m i jedinstvena je po vazduhu bogatom negativnim jonima. Koncentracija negativnih jona od preko 2000 jona po cm3 (kao na nadmorskoj visini od 2000 m!) izrazito ublažuje negativne efekte stresa. Banja Herkulane poznata je, pre svega, po termalnim izvorima, za koje su Rimljani verovali da su čudotvorni. Postoji 19 mineralnih izvora slane termalne vode, od kojih se 9 koristi u terapeutske svrhe. Smeštaj u hotel. Organizovano razgledanje Banje i njene interesantne arhitekture (karakteristični detalji jesu i bronzana statua Herkula iz 1847. godine, simbol Banje, i park sa stablom mamutske sekvoje). Slobodno vreme za kupanje u zatvorenom bazenu ili fizički oporavak u fitness - salonu. Noćenje.

2. DAN, NEDELJA        ORŠOV – ĐERDAPSKA KLISURA (krstarenje brodom) - BEOGRAD / NOVI SAD

Doručak. Odjava iz hotela i pakovanje stvari. Odlazak autobusom do grada Oršova, na ušću Černe u Dunav. Polazak na krstarenje brodom po Đerdapskoj klisuri: Trajanova tabla (natpis uklesan u stenu 103. godine, povodom prosecanja puta u doba rimskog imperatora Trajana), skulptura dačkog kralja Decebala (visoka 40 m, predstavlja najvišu skulpturu u steni u Evropi), manastir Mrakonja (zabeležen u dokumentima iz 1453. godine; razoren u vreme rusko – austrijsko - turskih ratova, a obnovljen 1968. godine), ušće reke Ješelnice, Mali kazan, zaliv Dubova, Veliki kazan, pećine Veterani i Ponikva... Povratak brodom u Oršovu. Polazak autobusom za Srbiju. Povratak u Beograd, odnosno Novi Sad, u kasnim večernjim časovima – zavisno od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.


PAKET ARANŽMAN: 5000,00 din + DEVIZNI DEO IZ TABELE

TERMIN PUTOVANJA

HOTEL

CENA ARANŽMANA

12.10 – 13.10.2019.

3*

35 evra

DEVIZNI DEO IZ TABELE SE PLAĆA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN UPLATE

deca do 4 godine besplatno

deca do 4 - 12 godina ostvaruju popust 30% od cene aranžmana u zajedničkom ležaju

treća odrasla osoba u 1/2 + 1 sobi (dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajem) 65 evra (isključivo na upit)

doplata za jednokrevetnu sobu 15 evra


CENA ARANŽMANA OBUHVATA

•prevoz autobusom turističke klase (od 16 - 87 mesta) prosečne udobnosti na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju

•smeštaj u hotelu Diana 3* ili nekom drugom iste kategorizacije (po lokalnoj kategorizaciji) u 1/2 sobama na bazi 1 noćenja sa doručkom (švedski sto), TAČAN NAZIV HOTELA BIĆE OBJAVLJEN 15 DANA PRE POLASKA NA PUT

•krstarenje brodom kroz Đerdapsku klisuru

•usluge turističkog vodiča / pratioca tokom putovanja

•troškove ogranizacije putovanja


CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

•putno zdravstveno osiguranje (do 17 god – 125 din, od 18 do 70 god – 250 din, od 70 god i više – 500 din) sa osiguranom sumom do 30000 evra

•individualne troškove – nepomenute usluge

•fakultativne izlete 

  
NAČIN PLAĆANJA

•30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno najkasnije 7 dana pred putovanje 

•platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS

•na rate čekovima bez kamate, 40% avans, poslednja rata 2 meseca nakon putovanja, realizacija 10. ili 20. u mesecu – čekovi se deponuju u agenciji najkasnije 7 dana pred putovanje

•avans 30%, ostatak odloženo - do 3 mesečne rate kreditnim karticama BANCA INTESA – VISA, MASTER CARD I AMERICAN EXPRESS

•karticama Poštanske štedionice do 6 jednakih mesečnih rata

•putem administrativne zabrane na 4 mesečne rate


OPIS SMEŠTAJA - OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA SU INFORMATIVNOG KARAKTERA

Hotel DIANA 3* nalazi se nedaleko od centra novijeg dela banje Herkulane. Hotel poseduje dvokrevetne sobe. U sastavu hotela su: restoran, saunu, bazen, đakuzi, fitnes centar... www.dianaresort.ro/


NAPOMENE

Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

Međunarodno putno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Ukoliko je nakon zaključenja ugovora došlo do promena na monetarnom tržištu ili promena u tarifama prevoznika, koje utiču na cenu putovanja, organizator ima pravo da, uz pisanu saglasnost putnika, poveća cenu. Za ulazak na Bas-ove perone agencija će, pre polaska na put, poslati peronske karte svim putnicima iz Beograda.


OVAJ PROGRAM PREDSTAVLJA PREDUGOVORNO OBAVEŠTENJE.


CENA JE FORMIRANA NA BAZI 40 PUTNIKA. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA, AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA ODGODI ILI OTKAŽE PUTOVANJE, O ČEMU ĆE PUTNIKE OBAVESTITI NAJMANJE 5 DANA PRE POLASKA. UZ OVAJ PROGRAM VAŽE I SVE OSTALE ODREDBE   OPŠTIH   USLOVA   PUTOVANJA   TURISTIČKE   AGENCIJE  „KARPATI“, LICENCA OTP BR. 426/2010


POSREDNIK U PRODAJI TA TRAVELLINO, LICENCA OTP 26/2010