Ponedeljak – Petak 09:00 – 19:30h
Subota 10:00 – 15:00h
Balkanska 28, Beograd
 office@travellino.rs
  +381 11 26 45 624
  +381 11 36 29 171

P A T A G O N I J A

ARGENTINA I ČILE

 

15 dana – 11 noćenja


termin putovanja: 21.11 - 05.12.2017.

PROGRAM PUTOVANJA:


1. dan: BEOGRAD – (BUDIMPEŠTA ili RIM) – BUENOS AIRES (3N BUENOS AIRES)

U zavisnosti od avio leta, sastanak putnika u Beogradu na aerodromu Nikola Tesla uz direktan let iz Beograda ili prevoz minibusom ili kombijem sa kućne adrese do Budimpešte sa konekcijom za međunarodni avio let do Buenos Airesa. Transfer do hotela. Noćenje.

2. dan: BUENOS AIRES

Doručak. Buenos Aires, jedna od deset najvažnijih metropola sveta, grad koji je pretrpeo najveći evropski kulturni uticaj, pa se naziva i Parizom Južne Amerike. 

Poludnevno razgledanje grada obuhvata vožnju njegovim širokim bulevarima, Aveniju 9. juli, Trg Maja, Kasa Rosada (Predsednička palata), katedralu, pozorište Kolon, Obelisk, bogatu gradsku četvrt Rekoleta i nekada radničku, a danas boemsku četvrt grada La Boka, interesantnu po svojim šareno obojenim kućicama. Popodne poludnevni fakultativni izlet do delte reke Parane, Tigre. Vožnja brodićem kroz kanale ove delte, na čijim se obalama mogu videti lepe kuće sa baštama, restorani i puno zelenila i cveća. Fakultativni odlazak na tango veče u Tango Madero. Noćenje.

3. dan: BUENOS AIRES – FAKULTATIVNO individualno: KOLONIJA (COLONIA) ILI MONTEVIDEO (URUGVAJ) brodom ili slobodan dan u Buenos Airesu.

4. dan: BUENOS AIRES – USHUAIA (2N USHUAIA)

Doručak. Napuštanje hotela. Transfer do aerodroma i let za Ushuaiu. Transfer do hotela. Noćenje.

5. dan: USHUAIA – KANAL BEAGLE - USHUAIA

Doručak. Izlet po kanalu Beagle. Noćenje. 

6. dan: USHUAIA – EL CALAFATE (2N EL CALAFATE)

Doručak. Napuštanje hotela. Transfer do aerodroma i odlazak do El Calafate. Transfer do hotela. Noćenje.

7. dan: EL CALAFATE – PERITO MORENO - EL CALAFATE

Doručak. Izlet do glečera Perito Moreno. Noćenje.

8. dan: EL CALAFATE – EL CHALTEN (1N EL CHALTEN)

Doručak. Izlet do glečera El Chalten. Noćenje.

9. dan: EL CHALTEN – CALAFATE - PUERTO NATALES bus private transfer (2N PUERTO NATALES)

Doručak. Napuštanje hotela. Transfer od Cerro Castillo i prevoz do Puerto Natales-a. Smeštaj u hotel. Noćenje.

10. dan: PUERTO NATALES – TORRES DEL PAINE I PECINA MILODON – PUERTO NATALES 

Doručak. Fakultativno izlet do nacionalnog parka Torres del Paine i pećine Milodon. Noćenje.

11. dan: PUERTO NATALES – PUNTA ARENAS - SANTIAGO bus + avio (3N SANTIAGO DE CHILE)

Doručak. Napuštanje hotela. Transfer i prevoz do aerodroma u Punta Arenasu i let do Santiaga. Transfer do hotela i smeštaj. Noćenje.

12. dan: SANTIAGO DE CHILE 

Doručak. City tour. Slobodne aktivnosti. Noćenje.

13. dan: SANTIAGO DE CHILE – fakultativno celodnevni izlet do Vinje del Mar i Valparaisa

Doručak. Slobodne aktivnosti u Santiagu ili fakultativni celodnevni izlet do Vinje del Mar i Valparaisa. Povratak u Santiago. Noćenje.

14 - 15. dan: SANTIAGO DE CHILE – BUDIMPEŠTA ILI BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela, transfer do aerodroma i međunarodni let ili do Beograda ili do Budimpešte uz transfer do Beograda.CENA ARANŽMANA: 

plaćanje na rate (čekovima ili platnim karticama) – na upit

uz odobreni popust za plaćanje gotovinom, cena aranžmana 3.520 €


 
CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
•Međunarodni i lokalni avionski prevoz na navedenim relacijama
•Smeštaj u dvokrevetnim standardnim sobama u hotelima 3*+ ili  4* (lokalna kategorizacija) na bazi noćenja sa doručkom (3 noćenja Buenos Airesu, 2 noćenja El Calaafate, 1 noćenje El Chalten, 2 noćenja Puerto Natales, 3 noćenja Santiago De Chile)
•Svi transferi
•Izleti navedeni u programu putovanja
•Troškovi organizacije i stručno vodjstvo puta

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: 
•Avio takse u iznosu od 320 €
•Bakšiš za lokalne vodiče na ekskurzijama
•Ulaznice u nacionalne parkove, plaćanje u lokalnoj valuti na licu mesta
•Fakultativni izleti do nacionalnog parka Tores del Paine i pećine Milodon (173 us)
•Međunarodno zdravstveno osiguranje
•Invididualni troškovi putnika

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
plaćanje u dinarskoj protivrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate
rezervacija se vrši pri uplati akontacije u iznosu od 1100 €
gotovinski, čekovima, platnim karticama: VISA, Master, Dina, Maestro i American Express
cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni

ROK ZA PRIJAVU JE 30 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA


U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 10 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja

Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu zbog objektivnih okolnosti

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA ORGANIZATORA TA TRAVELLINO OTP 26/2010

cenovnik br. 1 od 03.07.2017.


NAPOMENE:
Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencije ne predstavlja izmenu ugovorenog programa.
Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika.
Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije TRAVELLINO.
Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Argentine i Chilea.
Za sve fakultativne izlete potreban je minimalan broj učesnika da bi se isti realizovali.
Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualnu materijalnu štetu (kradju, gubitak stvari…) ili bolest putnika.
Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Postoji mogućnost promene itinerera na letovima, promene ruta putovanja ali uz obilazak svih navedenih mesta i lokaliteta navedenih u programu, sa čim se ne smanjuje atraktivnost putovanja.
Putnici moraju biti psihofizicki spremni za put, kao i na eventualne promene i improvizacije na terenu