Ponedeljak – Petak 09:00 – 19:30h
Subota 10:00 – 15:00h
Balkanska 28, Beograd
 office@travellino.rs
  +381 11 26 45 624
  +381 11 36 29 171

K O S T A R I K A


SAN JOSE  – ARENAL – TAMARINDO


11 dana – 9 noćenja


termin putovanja: 16.10 - 26.10.2017.

PROGRAM PUTOVANJA

1. dan: BEOGRAD – PARIZ ILI MADRID – SAN JOSE  
Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu sa konekcijom u Parizu ili Madridu za let do San Jose-a. Transfer do aerodroma i polazak za San Jose, glavni grad Kostarike. Graniči sa Nikaragvom na severu i Panamom na jugu, država sa oko 4.5 miliona stanovnika, a okružena je sa istoka Karipskim morem a sa zapada Pacifickim okeanom na zapadu. Kostarika je pravi biser Centralne Amerike, ekološka država i savršeno mesto za ljubitelje eko turizma i prelepih plaža. 
Transfer do hotela. Noćenje.
*Napomena - Postoji opcija polaska transferom sa kućne adrese do aerodroma u Budimpešti na let, i isto tako povratka leta do Budimpešte sa transferom do adrese u Beogradu. U tom slučaju bi bio polazak na taj let individualan, ali sa asistencijom predstavnika agencije u San Jose-u i pripajanje grupi koji bi išla letom iz Beograda, što uključuje i transfer do i od Budimpešte. Cena je na upit.
2. dan: SAN JOSE - ARENAL
Doručak. Polazak za nacionalni park Arenal, gde se nalazi istoimeni vulkan, jezero, termalni izvori, vodopad… mesto za odmor i istraživanje bogate prirode. Na putu do vulkana Arenal, pravi se stajanje i obilazak Jardines de la Catarata de la Paz, gde su tropske sume, kristalno čiste reke, vodopadi, ptice, leptiri i flora mesta. Opcionalno ručak. Noćenje.
3. dan: ARENAL (nacionalni park – vulkan, jezero, reka, vodopadi, termalni izvori)
Doručak. Obilazak nacionalnog parka, uz posetu vodopadima Rio Fortuna i šetnja po prirodi, treking, upoznavanje bujne vegetacije mesta.  Nakon ručka, sledi šetnja po putu koji vodi do mesta gde se nalazi lava i šetnja po vulkanskim stenama odakle imamo savršen pogled na vulkan Arenal sa jedne strane i jezera Arenal sa druge. U večernjim satima obilazak termalnih izvora Tabacon Hot Springs. Opcionalno večera. Noćenje.
4. dan: ARENAL / PLAYA TAMARINDO
Doručak. Polazak na neke od najlepših plaža Kostarike i odmor. Tamarindo se smatra jednom od najlepših plaža. Na severu reke Tamarindo počinje Playa Grande, gde morske kornjače dolaze da polažu jaja. Slobodne aktivnosti. Noćenje.
5 - 9. dan: TAMARINDO (najlepše plaže Kostarike)
Doručak. Slobodne aktivnosti. Mogućnost organizovanja odlaska do Paname i / ili Nikaragve. Noćenje. 
10 - 11. dan: TAMARINDO – SAN JOSE – BUDIMPEŠTA ILI BEOGRAD 
Doručak. Transfer do aerodroma i let do Budimpešte ili Beograda. 


CENA ARANŽMANA: 
plaćanje na rate (čekovima ili platnim karticama) - na upit
uz odobreni popust za plaćanje gotovinom, cena aranžmana 2.170 € 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
•međunarodni i lokalni avionski prevoz na navedenim relacijama
•smeštaj u dvokrevetnim standardnim sobama u hotelima 3*, 3+* ili 4* lokalne kategorizacije na bazi noćenja sa doručkom 
•obroci koji su navedeni u programu putovanja
•svi transferi
•troškovi organizacije i vodjenja putovanja 
•ulaznica u Tabacon Resort & Spa
•izlet u Jardines de la Catarata de la Paz
•izlet u Catarata de la Fortuna
•izlet na polja vulkanske lave

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: 
•avio takse u dinarskoj protivrednosti u iznosu od 220 €
•ulaznice za arheološke lokalitete, nacionalne parkove i muzeje
•bakšiš za lokalne vodiče na ekskurzijama
•fakultativni izleti
•međunarodno zdravstveno osiguranje 
•individualni troškovi putnika

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
plaćanje u dinarskoj protivrednosti po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate
rezervacija se vrši pri uplati akontacije u iznosu od 1100 €
gotovinski, čekovima, platnim karticama: VISA, Master, Dina, Maestro i American Express
cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni
kompletna uplata je do popune mesta tri nedelje pre polaska, cena je radjena na bazi 10 putnika, uz manji broj putnika, cena se koriguje


U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 10 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja
Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu zbog objektivnih okolnosti
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA ORGANIZATORA TA TRAVELLINO OTP 26/2010
cenovnik br. 1 od 03.07.2017.

NAPOMENE:
Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencije ne predstavlja izmenu ugovorenog programa.
Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika.
Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije TRAVELLINO.
Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Kostarike.
Za sve fakultativne izlete potreban je minimalan broj učesnika da bi se isti realizovali.
Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualnu materijalnu štetu (kradju, gubitak stvari…) ili bolest putnika.
Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
Postoji mogućnost promene itinerera na letovima, promene ruta putovanja ali uz obilazak svih navedenih mesta i lokaliteta navedenih u programu, sa čim se ne smanjuje atraktivnost putovanja.
Putnici moraju biti psihofizicki spremni za put, kao i na eventualne promene i improvizacije na terenu.