Ponedeljak – Petak 09:00 – 19:30h
Subota 10:00 – 15:00h
Balkanska 28, Beograd
 office@travellino.rs
  +381 11 26 45 624
  +381 11 36 29 171

UPUTSTVOUkoliko želite da plaćanje izvršite na žiro račun, to možete obaviti u bilo kojoj pošti ili banci kao i putem e-bankinga.
Instukcije za uplatu na žiro račun:


UKOLIKO UPLAĆUJETE ZA VIŠE OSOBA, MOŽETE UPLATITI UKUPNU SUMU NA JEDNU UPLATNICU. TAKOĐE MOŽETE UPLATITI ZAJEDNO SA OSIGURANJEM (ako ste se odlučili za tu opciju)UPLATILAC:         
VAŠE IME I PREZIME       

PRIMALAC:          
TRAVELLINO DOO, 11 000 BEOGRAD

SVRHA UPLATE:   
KONKRETNA DESTINACIJA I DATUM        (OBAVEZNO POLJE)

IZNOS:          
ODGOVARAJUĆA SUMA U DINARIMA    

ŽIRO RAČUN:  
325 - 9500600043929 - 86 

NAPOMENA: NIJE POTREBNO POPUNJAVATI MODEL NI POZIV NA BROJ (ukoliko Vam je to polje obavezno prilikom online plaćanja, upišite bilo šta) PLAĆANJE SE VRŠI PO SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN UPLATE! Sajt banke 

www.nbs.rs/export/sites/default/internet/cirilica/scripts/kl_srednji.html

Kurs možete proveriti na sajtu banke, na početnoj strani našeg sajta ili nas pozovite.


Dana 30.07.2019. stupa na snagu novi Zakon o trgovini, po kom su turističke agencije obavezne da prilikom obračuna i naplate aranžmana koriste srednji kurs NBS. Devizni deo aranžmana će se obračunavati po ovom kursu od 30.07.2019. Rezervacije urađene do 30.07.2019. godine, a koje nisu isplaćene u celosti, naplaćuju se po prodajnom kursu za efektivu Vojvođanske banke, kao i do sada.


Primerak uplatnice možete preuzeti klikom na opciju - preuzmi program putovanja.